Strekningen ligger på E134 mellom Mjøndalen i Nedre Eiker kommune og Langebru i Øvre Eiker kommune, og er 7,4 km lang.

Reguleringsplan ble vedtatt i Øvre Eiker kommune 11.12.2013 og i Nedre Eiker kommune 08.10.2014. E134 Mjøndalen–Langebru, midtdeler ble åpnet 3. juli sommeren 2020.

Bakgrunnen for prosjektet var at strekningen har vært utsatt for møteulykker, og dagens ÅDT gjør at kravene for fysisk midtdeler slår inn. Tiltaket med fysisk midtdeler er av forebyggende art, og vil forhindre nye ulykker og redusere antallet drepte og hardt skadde på strekningen.

Vei:
E134
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Drammen, Øvre Eiker
Fylker:
Viken
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023

E134 Mjøndalen–Langebru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Kjell Wold

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
900 94 886
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre