Reguleringsplan for prosjektet ble vedtatt i 2016. I NTP 2022-33 er prosjektet ikke omtalt. Det vil ikke skje videre jobbing med prosjektet før det kommer inn i NTP.

Strømsåstunnelen er en del av E134 og munner ut i en rundkjøring på Bangeløkka i Drammen. Tunnelen har toveistrafikk, og tilfredsstiller ikke tunnelkravene til sikkerhet på grunn av trafikkmengde. Tunnelen må utbedres med et ekstra løp.

Prosjektet er initiert som et TS-tiltak med sentrale statlig midler til et ekstra tunnelløp i Strømsåstunnelen. I utgangspunktet skal prosjektet begrenses til bygging av nytt tunnelløp. Dette betyr at rundkjøringen på Bangeløkka i øst skal tilpasses 4-felts løsning for tunnelen. Den nye tunnelløsningen skal spleises sammen med eksisterende veg også på vestsiden.

Vei:
E134
Fase:
Planfase
Kommuner:
Drammen
Fylker:
Buskerud
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023

E134 Strømsåstunnelen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Tollbugata 2, Drammen

Kontakter

Nils Brandt

Prosjektleder
Telefon:
993 86 033
E-post:

Sist oppdatert: