Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Regulerigsplan er godkjent, og prosjekteringen er ferdig. Prosjektet hadde oppstart februar 2023 og skal være ferdig i slutten av oktober 2023. 

Tovstul bru ligger ved Elgsjø ca. 6 km øst for Notodden i Notodden kommune. Brua krysser Tovestulåa som renner ut i Elgsjø nedstrøms brua. Dagens bru er gammel, smalere enn tilstøtende veg og har svært dårlig tilstand. Det planlegges ny trasé for E134 i området.

Dagens E134 vil da inngå i et lokalvegnett med betydelig mindre trafikk. I dette prosjektet skal det derfor ikke legges vekt på forbedring av vegens geometri, men ny bru skal ha en tilstrekkelig bredde for gul midtoppmerking.

I prosjekteringsfasen er det valgt å erstatte dagens bru med tre stålrør, hvert med diameter 2400 mm.

E134 Tovstul bru.
E134 Tovstul bru. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E134
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Notodden
Fylker:
Telemark
Lengde:
250 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Under grensen for omtale
Oppstart:
Februar 2023
Antatt åpnet:
Oktober 2023

E134 Tovstul bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Bjørn Halvor Hegna

Byggeleder
Telefon:
99289095
E-post:

Ingmar Ulvenes

Prosjektleder
Telefon:
90734113
E-post:
Sist oppdatert: