Godkjent regulerigsplan, prosjektering pågår.

Tovstul bru ligger ved Elgsjø ca 6 km øst for Notodden i Notodden kommune. Brua krysser Tovestulåa som renner ut i Elgsjø nedstrøms brua. Dagens bru er gammel, smalere enn tilstøtende veg og har svært dårlig tilstand. Det planlegges ny trasé for E134 i området.

Dagens E134 vil da inngå i et lokalvegnett med betydelig mindre trafikk. I dette prosjektet skal det derfor ikke legges vekt på forbedring av vegens geometri, men ny bru skal ha en tilstrekkelig bredde for gul midtoppmerking.

E134 Tovstul bru.
E134 Tovstul bru. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E134
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Notodden
Fylker:
Vestfold og Telemark
Lengde:
250 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Under grensen for omtale
Oppstart:
Mai 2022
Antatt åpnet:
Desember 2022

E134 Tovstul bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Knut Asbjørn Koland

Prosjektleder
Telefon:
97 05 16 55
E-post:
Sist oppdatert: