Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Til sommeren blir dagens smale bru på E136 på Jora erstatta med ny, brei bru med gul midtstripe.

Bru under bygging
Støping av skråsøylene på nye Jora bru startet i begynnelsen av februar 2023. Foto: Statens vegvesen

— Dagens bru er et trafikkfarlig punkt på E136 og så smal at det ikke plass til at to vogntog kan møtes. Av de over 3000 bilene som kjører her hvert døgn, er 650 av dem store kjøretøy, så dette prosjektet gjør det tryggere og enklere å komme fram for alle trafikanter, sier byggeleder Henrik Eineteig Wedum i Statens vegvesen.

70 meter betongbru

Den 70 meter lange brua blir bygd i betong nedenfor dagens bru. Søylene blir støpt først, før selve brudekket er planlagt støpt ved påsketider. Utover våren skal det støpes kanter, monteres rekkverk, og brudekket skal sikres mot fukt før det blir lagt asfalt. Alle midlertidige fundament for brua skal være fjernet før vårflommen.

Trafikken blir flyttet til nybrua når den er ferdig til sommeren, men det vil være vegarbeid og nedsatt fartsgrense på Jora fram til jul i år.

Fjerner flaskehals

— I dette prosjektet skal vi også bygge til sammen 1 km veg inn mot brua på begge sider og tilpasse mot dagens E136 slik at det blir samme bredde på hele strekningen. Standarden på begge sider av brua er bra. Med dette prosjektet får vi fjernet en av flaskehalsene som har skapt utfordringer for oss og trafikantene på E136, forteller byggelederen.

Bedre gang- og sykkelveg

De som går og sykler skal også få tryggere og bedre veg. Den gamle Jora bru blir nå gang- og sykkelveg. Dagens smale gang- og sykkelvegbru skal rives og 700 meter gang- og sykkelveg skal utbedres og tilpasses nye løsninger.

Det er Stian Brenden Maskinservice AS som bygger på oppdrag fra Statens vegvesen. Kontrakten ble underskrevet sommeren 2022 og alt arbeid skal være ferdig til jul 2023.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet