Klart for opning på E16 Filefjell

— Statsråd Knut Arild Hareide kuttar snora på E16 Filefjell onsdag, og markerer at 40 km ny europaveg til 3,5 milliardar er fullført. Dette er ein veg mange har venta på, og mellom anna brøytesjåførane gler seg.

Rødølstunnelen opnar i september

— Driftsentreprenøren Mesta ferdigstiller elektroarbeidet i Rødølstunnelen til sommarferien. Testing og sikkerheitsgodkjenning kan då vere ferdig til vegopning i september.

Jobbar mot tunnelopning i haust

— Veg i dagen på E16 Øye-Eidsbru står klar til bruk, medan elektroinnstallasjon i Rødølstunnelen er forseinka.

Nærmar seg ferdig på E16 Filefjell

— Anleggsarbeidet på E16 Filefjell har pågått sidan 2010. No er den siste delstrekninga i sluttfasen, og til hausten blir det markering av at heile anlegget er ferdig.

Konfliktfritt på E16 Filefjell

— Milliardkontrakta Varpe Bru - Smedalsosen på E16 Filefjell har vore ein suksess frå start til slutt. God framdrift, fråver av konfliktar og semje om prisen har prega anlegget.