Klart for opning på E16 Filefjell

— Statsråd Knut Arild Hareide kuttar snora på E16 Filefjell onsdag, og markerer at 40 km ny europaveg til 3,5 milliardar er fullført.

Rødølstunnelen opnar i september

— Driftsentreprenøren Mesta ferdigstiller elektroarbeidet i Rødølstunnelen til sommarferien. Testing og sikkerheitsgodkjenning kan då vere ferdig til vegopning i september.

Jobbar mot tunnelopning i haust

— Veg i dagen på E16 Øye-Eidsbru står klar til bruk, medan elektroinnstallasjon i Rødølstunnelen er forseinka.

Nærmar seg ferdig på E16 Filefjell

— Anleggsarbeidet på E16 Filefjell har pågått sidan 2010. No er den siste delstrekninga i sluttfasen, og til hausten blir det markering av at heile anlegget er ferdig.

Konfliktfritt på E16 Filefjell

— Milliardkontrakta Varpe Bru - Smedalsosen på E16 Filefjell har vore ein suksess frå start til slutt. God framdrift, fråver av konfliktar og semje om prisen har prega anlegget.