Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Prosjektet har som hovedmål å øke trafikksikkerheten i krysset.

Planforslaget legger derfor opp til å etablere et venstresvingefelt for atkomst til Lunnerlinna fra Jevnaker. Vegen skal ikke utvides mot jernbanen.

Last ned planforslaget 

I tillegg foreligger det følgende rapporter, notater, vedlegg som er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet:

Merknader

Merknader til planarbeidet sendes innen 15.nov 2022 til: firmapost@vegvesen.no eller til Statens vegvesen, Postboks 1010, 2605 Lillehammer. Oversendelsen må merkes «20/103667».

Åpent møte

Det blir åpent møte via Teams den 19.10.2022 kl 1800. Ta kontakt med planleggingsleder for å få tilsendt link til teams-møtet.

Kontakt

Har du spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte planleggingsleder Knut Westerbø, tlf. 974 67 438, e‐post: knut.westerbo@vegvesen.no

Videre framdrift

Det legges opp til vedtak av reguleringsplanen i begynnelsen av 2023. Bygging kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt av Lunner kommune, og etter ferdig byggeplan og grunnerverv. Deretter må det utarbeides konkurransegrunnlag for å anskaffe en entreprenør som kan bygge anlegget. Planen er at utbyggingen skal starte i 2023 forutsatt at det bevilges penger til prosjektet. Tiltaket er omtalt i gjennomføringsprogrammet for riksveger 2018-2023.

Aktuelt for fylke(r): Viken