Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den hittil siste strekningen av E16 gjennom Valdres er offisielt åpnet. 3,2 km veg mellom Turtnes–Øye har blitt tryggere og skal gi bedre fremkommelighet.

Ordfører i Vang, Vidar Eltun, klippet snora da åpningen av E16 Turtnes–Øye ble markert. Til venstre for han, Ole Henrik Hansen fra Brødrene Dokken AS og til høyre for ordføreren byggeleder Kåre Bjørdal, Statens vegvesen.
Ordfører i Vang, Vidar Eltun, fikk æren av å klippe snora da åpningen av E16 Turtnes–Øye ble markert. Til venstre Ole Henrik Hansen, anleggsleder hos entreprenør Brødrene Dokken AS og til høyre byggeleder Kåre Bjørdal, Statens vegvesen. Foto: Vegar Antonsen, Statens vegvesen

Den 3,2 kilometer lange strekningen hadde relativt dårlig standard, var ulykkesbelastet og hadde dårlig framkommelighet på dager med stor utfart. Etter 14 måneder med anleggsarbeid er både trafikksikkerheten og framkommeligheten forbedret.

God kvalitet til avtalt tid og pris

Utbedringen av E16 Turtnes–Øye har kostet 129 millioner kroner og er utført av entreprenør Brødrene Dokken AS.

Både Jan Dokken fra entreprenøren og Vegar Antonsen, prosjektleder i Statens vegvesen var godt fornøyd med samarbeidet.

– Entreprenør har levert god kvalitet til avtalt tid og pris. Det har vært produsert ca. 43 000 timer, tilsvarende 24,5 årsverk uten fraværsskader, forteller Antonsen.

Ordfører i Vang kommune, Vidar Eltun, fikk æren av å klippe snora under vegåpningen. Ordføreren har jobbet hardt for å skaffe penger til europavegen gjennom Valdres.

– Det har vært jobbet veldig bra politisk for å få inn midler til prosjektet, noe som kom gjennom budsjettforliket i desember 2020, sa Vegar Antonsen under markeringen.

Mer veg for pengene

E16 Turtnes–Øye er en viktig del av øst-vest-forbindelsen over Filefjell. Dette er den fjellovergangen som sjeldnest blir stengt ved dårlig vær vinterstid.

Prosjektet Turtnes–Øye lå opprinnelig inne som en opsjon til Øye–Eidsbru-prosjektet med en estimert kostnad på 198 millioner kroner.

Ved å endre prinsipp for overvannshåndtering og frostsikring har Vegvesenet redusert kostnadene. Dette har også store miljømessige konsekvenser ettersom vi reduserer behovet for masseflytting i prosjektet med over 100 000 kubikkmeter, noe som tilsvarer over 11 000 lastebillass. Reduksjon i kostnad gjorde at prosjektet var mulig å realisere raskere.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet