Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Åtte firma og/eller arbeidsfelleskap ønsker å prekvalifiseres for kontrakt på levering og arbeid med automasjon på etappe 1 av E18 Vestkorrioren.

illustrasjon av automasjon på E18 Lysaker–Ramstadsletta.
Illustrasjon Automasjon E18 Lysaker–Ramstadsletta. Illustrasjon: Aas Jakobsen AS

Konkurransen om entreprise E121 Automasjon ble lyst ut i slutten av november 2022. Verdien av kontrakten er mellom 70–90 mill kroner. De åtte som har meldt interesse for å prekvalifiseres for Vestkorridorens automasjonskontrakt er ABB AS, Aldesa Construcciones S.A og Roxel Infra AS, Aventi AS, Mesta AS-Siemens Mobility AS og Dalen Fiberoptikk AS, SICE S.A og Roxel Infra AS, Trafsys AS-Oneco Infra AS og Eviny Solutions AS, Tratec Norcon AS og Volue Industrial IoT AS.

Både arbeider og leveranse av utstyr

Innholdet i kontrakten omfatter både arbeider og leveranse av spesifisert utstyr knyttet til blant annet integrasjon mot VTS (vegtrafikksentralen) OPC-server toppsystem, OPC objektliste, lokalt styringssystem og programmering, SSA-skap i tunneler og dagsoner, SA-skap i tekniske bygg, nødstyrepaneler, automatikkskap i sedimentasjonsanlegg og pumpestasjoner, fibernettverk lokalt og mot VTS, videoovervåking og hendelsesdetektering og nødtelefonisystem.

Omfatter hele prosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta

Arbeidene knyttet til kontrakten vil pågå parallelt med byggingen av entreprisene E102 Fornebukrysset–Strand, E103 Strand–Ramstadsletta og E105 Gjønnestunnelen. I tillegg omfattes noen arbeider langs veger som ikke skal bygges om, bl.a. E18 Lysakerelva–Fornebukrysset og langs Snarøyveien og ved Telenor Arena.

Automasjonsarbeidene gjennomføres som utførelsesentreprise, og selve anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandling. Det innebærer at Statens vegvesen vil etter vurdering gå i dialog med inntil fem av de i alt åtte selskapene som har meldt interesse for å prekvalifiseres.

Planen er å skrive kontrakt før sommerferien 2023.

Aktuelt for fylke(r): Viken