Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Er du nabo til E18 Vestkorridoren-utbyggingen, kan du hente informasjon om planlagte støyende arbeider fra Vegvesenets digitale støykalender «Bulder».

Bilde av en mobiltelefon som viser den digitale støykalenderen Bulder, som blant annet tilbyr informasjon om hvor og når det er planlagt støyende arbeider på E18 Vestkorriodoren
Statens vegvesen lanserte i dag den digitale støykalenderen «Bulder». Tjenesten tilbyr blant informasjon om hvor og når det er planlagt støyende arbeider på E18 Vestkorriodoren. Foto: Dagrunn Husum

Klokka 12 i dag lanserte nemlig Statens vegvesen Bulder. Det er en nettbasert støykalender som forteller hvilke anleggsarbeider Vegvesenet og entreprenør for arbeidet planlegger fram i tid. På et søkbart kart kan naboer og andre interesserte finne informasjon om planlagte anleggsarbeider de neste ukene. Symboler i gult og rødt forteller hvor mye det planlagte arbeidet vil støye, når på døgnet det vil foregå støyende arbeider og hvor støykilden er lokalisert.

Et verktøy om letter naboers hverdag

– Effektiv bruk av ny teknologi er et av Vegvesenets toppmål. Støykalenderen er et godt ekstempel på bruk av teknologi som vil lette hverdagen til berørte Vestkorridor-utbyggingens naboer. Om man eksempelvis tenker å arrangere party neste lørdag, kan  man nå bruke Bulder til å sjekke om det blir støyende arbeider  på det tidspunktet man planlegger partyet, sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik da han i dag for første gang tok Bulder i bruk.

Resultat av FoU-samarbeid med bruker i fokus

Den digitale støykalenderen Bulder er utviklet som et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) i samarbeid mellom Statens vegvesen v/ utbyggingsprosjektet E18 Vestkorridoren og Smart Inspection AS.  I første omgang er Bulder utviklet for de pågående anleggsarbeidene på E18 Lysaker–Ramstadsletta, første etappe på E18 Vestkorridoren.  Det kan etter hvert være aktuelt å ta i bruk tjenesten også for andre utbyggingsprosjekter i tettbygde områder.

Hege Brænna i Statens vegvesen foran en datamaskin, hvor støykalenderen Bulder er i bruk - bilde
– Støykalenderen Bulder er laget for å gi naboene våre informasjon om hvor vi planlegger anleggsarbeider de neste ukene. Symboler i grønt, gult og rødt forteller hvor mye det planlagte arbeidet vil støye og når på døgnet det vil foregå støyende arbeider, forteller Hege Brænna i Statens vegvesen. Foto: Dagrunn Husum

Støykalenderen Bulder er første versjon, men på sikt kan det være aktuelt å utvide tjenesten til å omfatte informasjon om prognoser for støv og rystelser.

Gjør det enklere å planlegge hverdagen

Rundt 5 000 mennesker bor i dag innen 100 meters avstand fra den pågående anleggsvirksomheten til E18 Vestkorridoren i Bærum. Mer forutsigbar informasjon om hva som kan forventes av støy nær egen bolig har stått høyt på ønskelista til mange av naboene. Flere har også ønsket mer informasjon om hvordan støysituasjonen blir når anleggsarbeidene er ferdig og nye E18 åpner for trafikk. Med støykalenderen Bulder er svarene nå kun noen tastetrykk unna. Slik ønsker Statens vegvesen å bedre forutsigbarheten for de som bor nær anleggsområdet.

– Statens vegvesen ønsker å gjennomføre anleggsarbeidene våre med minst mulig ulemper for naboene våre. Men vi klarer dessverre ikke å bygge et så stort prosjekt som E18 Vestkorridoren uten å påføre nærområdet støy og andre ulemper. Jeg er derfor glad for at vi nå, gjennom Bulder kan tilby oppdatert informasjon som gjør det enklere for de som er berørte av anleggsarbeidet å planlegge fram i tid, sier Hege Brænna som har vært Vegvesenets prosjektleder for utviklingen av støykalenderen Bulder.

Foto av Hege Brænna
– Jeg er glad for at vi gjennom Bulder kan tilby oppdatert informasjon som gjør det enklere for de som er berørte av anleggsarbeidet å planlegge fram i tid, sier Hege Brænna, som har vært Vegvesenets prosjektleder for utviklingen av støykalenderen Bulder. Foto: Dagrunn Husum

– I utviklingen av støykalenderen Bulder har vi hatt et sterkt fokus på å ivareta naboer og berørte parter i anleggsperioden. For oss i Smart Inspection har det vært spennende å utvikle denne tjenesten i samarbeid med en innovativ kunde som Statens vegvesen, sier daglig leder Tor Åge Fjukstad i Smart Inspection AS.  

Tor Åge Fjukstad, daglig leder i Smart Inspection, som har utviklet Bulder i samarbeid med Statens vegvesen - bilde
Tor Åge Fjukstad er daglig leder i Smart Inspection, som har utviklet Bulder i samarbeid med Statens vegvesen. Foto: Smart Inspection AS
Aktuelt for fylke(r): Viken