Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den framtidige E18-tunnelen under Sandvikselva i Bærum kommune, vil hete Sandvikstunnelen. Det vedtok Statens kartverk denne uken.

Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru, som er andre etappe av Vestkorridoren. Det sentrale grepet i vedtatt kommunedelplanen, er ny E18 lagt i tunnel under Sandvikselva.  Spørsmålet om hva denne tunnelen skal hete ble reist av Statens vegvesen og Bærum kommune som forbindelse med reguleringsplanarbeidet.

Kartverket har vurdert både «Sandvikatunnelen» og «Sandvikstunnelen» som navn på den framtidige tunnelen. I valget av skrivemåte for tunnelen ble «Sandvikstunnelen» vurdert som det som best samsvarer med gjeldende rettskrivingsprinsipper i norsk. Det samsvarer også med andre stedsnavn i området, eksempelvis «Sandvikselva, Sandviksåsen og Sandviksveien»

Dronefoto Sandvika: Framtidens E18 vil gå i tunnel under Sandvika.
Den framtidige E18 vil gå i tunnel (Sandvikstunnelen) under Sandvika. Foto: Helge Skoglund-Johnsen

Kontakter

Torkild Åkerset

Planleggingsleder E18 Ramstadsletta-Nesbru
E-post:
Aktuelt for fylke(r): Viken