Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har innstilt Skanska Norge AS som totalleverandør for E103 Strand-Ramstadsletta, en av hovedentreprisene på E18 Lysaker - Ramstadsletta

llustrasjon som viser munningen til Høviktunnelen og Ramstadsletta bro sett fra vest.
Ramstadsletta bru og deler av Høviktunnelen inngår i kontrakten på E18 Strand-Ramstadsletta Illustrasjon: ViaNova

Konkurranse om prosjektering og bygging av E103 Strand-Ramstadsletta ble lyst ut i desember 2020. Tre tilbydere, Skanska Norge AS, Impresa Pizzarotti & C.S.p.A (Italia), Obrascòn Huarte Lain s.a(Spania) ble vurdert som kvalifiserte og invitert til å gi tilbud og delta i forhandling. Skanska ble vurdert å ha det tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Statens vegvesen har derfor innstilt Skanska Norge til kontrakten på prosjektering og byggingen av strekningen Strand-Ramstadsletta. Dette er en av de store entreprisene på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. Den endelige tilbudssummen endte på ca. 2,9 mrd. kroner.  

Kontrakten omfatter ny E18 med 2x3 felt på strekningen Strand-Ramstadsletta samt endringer av lokalvegsystemet i Høvikområdet. I kontrakten inngår bygging av Ramstadsletta bru over E18, bygging av deler av Høviktunnelen (delvis i berg og delvis som betongtunnel, vanntett trau ved Ramstadsletta, støttemurer langs E18 i tillegg til elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr.

Statens vegvesen vil signere kontrakt med Skanska etter klagefristen som er satt til 2. mai. Anleggsarbeidene på entreprisen starter i løpet av sommeren 2022 og skal etter planen stå ferdige innen 2029.

– Etter en forhandlingsperiode med tre gode tilbydere, er vi glade for at vi nå har nådd denne milepælen. Vi er godt fornøyde med kvaliteten på tilbudet vi har fått fra Skanska, og vi ser fram til å, sammen med dem,  starte byggingen av strekningen Strand-Ramstadsletta om kort tid, sier prosjektsjef Tom Hedalen.

Portrettfoto Tom Hedalen, prosjektsjef E18 Vestkorridoren
Tom Hedalen er prosjektsjef for E18 Vestkorridoren. Foto: Dagrunn Husum
Aktuelt for fylke(r): Viken