Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Et riggområde på E18 Vestkorridoren blir pilotområde når Skanska nå tester ut sin nye klimanøytrale asfalt

Å nå målet om 50 prosent klimakutt innen 2030 krever nytenkning og satsing både fra entreprenør og byggherre. Skanska Norge AS er entreprenør for de forberedende anleggsareidene mellom Fornebukrysset og Strand på etappe 1 på storprosjektet E18 Vestkorridoren. Når Skanska nå skal asfaltere riggområdet  på Lysaker, har de valgt å teste ut og pilotere sin egenproduserte klimanøytrale asfalt.
Biobindemiddel erstatter bitumen

I klimanøytral asfalt er bitumen, som er det tradisjonelle bindemiddelet som brukes i asfaltproduksjon, erstattet med et biobindemiddel som er fossilfritt. Andelen gjenbrukt asfalt i tilslaget økes til rundt 40 prosent. Skanska legger også vekt på at fabrikken og maskinparken driftes på biobrensel. I sum gjør dette at asfalten får et CO2-avtrykk som går i null.

På riggområdet på Lysaker, skal det legges rundt 375 tonn asfalt.  I følge Skanskas prosjektleder Eilev Lilleland gir det en innsparing på 18 000 kg CO2 ekvivalenter sammenlignet med "vanlig" asfalt. Prosjektleder Lilleland mener det forteller noe om potesialet når man bruker denne type asfalt i store veiprosjekter.

Heier på tiltak som reduserer klimautslipp


- Vi heier på entreprenører som Skanska, som er fremoverlente og ser etter nye måter å nå ambisjonene om 50 prosent klimakutt innen 2030 på. Vi syns det er spennende at dette testes ut på E18 Vestkorridoren og gleder oss til å følge med på dette videre, sier Nina Mari Jørgensen, som er ansvarlig for bærekraft på E18 Vestkorridoren.

Aktuelt for fylke(r): Oslo