Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I månedskiftet september/oktober starter sprengningsarbeidene på Ramstadsletta. Meld deg på Skanskas varslingstjeneste og få SMS-varsel før sprenging.

Sprengningsarbeidene ved E18 på Ramstadsletta inngår i arbeidet med å klargjøre for byggingen av den nye Høviktunnelen. Sprengningsarbeider vil pågå i dagsone i rundt 12 måneder.  Den normale arbeidstiden for sprenging vil være mellom 07.00 til 21.00 mandag til lørdag. Men avvik fra dette kan forekomme.

Vil du varsles før sprenging?

Skanska har vært på befaring i boliger på Ramstadsletta, nær områdene hvor det skal sprenges. På noen hus er det også satt opp rystelsesmåler som er plassert slik at Skanska har kontroll på at rystelsene ikke overstiger grenseverdi. Du som bor i boligen vil kunne kjenne rystelser når det sprenges. Noen opplever dette som ubehagelig selv om rystelsene ikke er til fare for byggene arbeidene. Du må også må regne med støy fra boring og når salvene går.

Vi oppfordrer deg til å melde deg på Skanskas SMS-varslingstjeneste https://nabovarsling.no/E18vk

Dette er en gratistjeneste, og ved å melde deg på tjenesten, vil du motta en SMS 15–60 minutter før sprenging. På https://nabovarsling.no/E18vk finner du også mer informasjon om spreningen som skal utføres.

Sirene før sprenging

Sprengning vil bli varslet med sirener i ett minutt med korte støt. Sirene stoppes før salven detoneres. Det varsles et langt støt med sirene når fare er over.  Vi minner dere som bor og ferdes i området om at det er svært viktig å holde avstand både ved sprengingsarbeid og annet anleggsarbeid.

Evakuering av enkelte boliger

For å ivareta sikkerheten til dere som bor i området, kan det i noen tilfeller kan det være aktuelt å evakuere hus når vi skal sprenge. I disse tilfellene vil en representant fra Skanska komme innom huset for å varsle rundt to timer før sprenging. Dersom det ikke er folk hjemme, vil de legge igjen en melding med tidspunkt for sprengning. Om lag et kvarter før selve sprengingen vil en representant fra Skanska komme  innom for å ta med de som skal evakueres bort fra området.

Trafikkavvikling ved sprengningsarbeider

Der hvor sprengningsarbeidene påvirker eksisterende veger, vil det være midlertidig trafikkavvikling. Trafikkinformasjon finner du på  vegvesen.no/trafikk.

Aktuelt for fylke(r): Viken