Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har sendt varsel om utvidelse av planområdet for Stabekklokket. Dette er endring av områderegulering for E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Utvidelse av planavgrensingen knyttet til Stabekklokket er en del av pågående endringer av regulseringsplanen for E18 Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse GJørnnes-Fornebu (planID 2014012). Bakgrunnen for utvidelsen av planområdet er behovet for å oppnå en bedre tilrettelegging for sykkel og gange i planområdet.

Bakgrunn for utvidelsen av planområdet

Reguleringsplan for E18 Lysak­­­­er-Ramstadsletta med tverrforbindelse Gjønnes-Fornebu (planID 2014012) ble godkjent av Kommunal og moderniseringsdepartementet i september 2017. Stortinget vedtok i juni 2020 et justert alternativ for E18 Lysaker Ramstadsletta (ref. Prop.38 S og Innst. 393S.). Stortinget stilte krav om kostnadsreduksjon av prosjektet med konkretisering av nødvendige endringer. En av endringene er innkorting av det planlagte Stabekklokket med rundt 50 meter. 

Utvidet planområde Stabekklokket
Utvidet planområde Stabekklokket Foto: Statens vegvesen

Oppstart av Stabekklokket – endring av reguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta ble varslet 17.12.2020.  Referatet fra oppstartsmøtet og varsel om oppstart er tilgjengelig på Bærum kommunes hjemmeside  Arkivsak 20/24476 - Stabekklokket - endring av reguleringsplan for E18-korridoren Lysaker- Ramstadsletta | Bærum kommune (baerum.kommune.no) og Statens vegvesens hjemmeside https://www.vegvesen.no/Europaveg/e18vestkorridoren/Nyhetsarkiv/varsler-oppstart-av-planarbeid-for-stabekklokket

Varselet om utvidelse av planområdet er i medhold av Plan og bygningsloven. § 12-8 og 12-14.

Merknad til utvidelsen

Grunneiere som blir berørt av utvidelsen blir varslet direkte med brev. I tillegg varsles nærliggende naboer og relevante organisasjoner og offentlige etater. Merknader til utvidelsen sendes skriftlig innen 01.09.2021 til

  • Statens vegvesen, Utbygging, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • eller

Uttalelser merkes med 20/234405 Stabekklokket - endring av reguleringsplan for E18-vestkorridoren.

Har du spørsmål kan du kontakte:

  • Arulmathy Ranjit, , telefon 91 73 55 43
  • Tiffany Nygård, , telefon 90 99 77 27