Arbeidet er planlagt å starte i løpet av oktober 2023.

Fjerning og reetablering av kantdrager og rekkverk på begge sider, fjerning av gangfelt, flytting av kabler og ledninger, etablering av ny bakvegg med vinger og mekanisk fuge i vest, etablering av myk fuge i øst, justering og muligens utskifting av lagre i akse 1, 5 og 7, og mekanisk reparasjon av under bruplate.

Vei:
E39
Fase:
Vedlikehold
Kommuner:
Orkland
Fylker:
Trøndelag
Oppstart:
Oktober 2023
Antatt åpnet:
Høst 2024

Bårdshaug bru på E39. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Trine Våbenø

Prosjektleder
Telefon:
99 09 87 40
E-post:

Sist oppdatert: