Arbeidet er planlagt å starte i andre del av 2023.

Fjerning og reetablering av kantdrager og rekkverk på begge sider, fjerning av gangfelt, flytting av kabler og ledninger, etablering av ny bakvegg med vinger og mekanisk fuge i vest, etablering av myk fuge i øst, justering og muligens utskifting av lagre i akse 1, 5 og 7, og mekanisk reparasjon av under bruplate.

Vei:
E39
Fase:
Vedlikehold
Kommuner:
Orkland
Fylker:
Trøndelag
Oppstart:
Høst 2023
Antatt åpnet:
Vinter 2025

Bårdshaug bru på E39. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Trine Våbenø

Prosjektleder
Telefon:
99 09 87 40
E-post:

Sist oppdatert: