Tirsdag møtte Statens vegvesen naboer og andre interesserte for å snakke om ny E39 Bjerkeset-Astad

Det var godt oppmøte og stort engasjement i Storstua i Batnfjord.

I møtet fortalte Statens vegvesen om hvorfor det nå er pekt ut to klare alternative veglinjer, som skal utredes videre. Ett alternativ har tunnel, et alternativ med kun veg i dagen. Hvor mye av vegen som kan legges i tunnel har stor interesse blant de som bor i området.

-Det ene alternativet vi jobber med, har tunnel på ei strekning nord for Batnfjordselva. Vi har forståelse for at det lokalt er et ønske om lengst mulig tunnel, men vi må ta hensyn til de kostnadsrammene vi har, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

Bakgrunnen for møtet var at planprogram for E39 Bjerkeset-Astad er godkjent. Nå skal Statens vegvesen legge frem nye og optimaliserte veglinjer innenfor området foreslått i planprogrammet, og ønsker dialog med naboer og andre med interesser i området.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal