Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger ut forslag til planprogram for E39 Asta–Bjerkeset på høring.

Planens formål er bedre framkommelighet på E39. Det bidrar til å realisere en politisk ønsket samfunnsutvikling om utvidet bo- og arbeidsmarked langs hele E39-strekningen. Ny veglinje forbi Batnfjordsøra skal redusere reisetiden og flytte gjennomgangstrafikken ut av sentrum på Batnfjordsøra.

Kartskisse for planområdet, som strekker seg fra Astad i nordøst og til kommunegrensa mot Molde på Fursetfjellet.
Planområdet strekker seg fra Astad i nordøst og til kommunegrensa mot Molde på Fursetfjellet. Illustrasjon: Statens vegvesen

Har du innspill til planarbeidet?

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til COWI AS på e-post til jlsk@cowi.com eller per brev til COWI AS v/Jenny L. H. Skjellnes, Postboks 4220 Torgarden, N-7436 Trondheim.

Har du spørsmål til planarbeidet kan du ta kontakt med COWI AS v/Jenny L.H. Skjellnes, e-post: jlsk@cowi.com eller tlf. +47 91 57 55 44 eller til prosjektleder hos Statens vegvesen Halgeir Brudeseth, epost halgeir.brudeseth@vegvesen.no, tlf. + 47 91 34 63 88

Frist for innspill: 20.02.2023

Inviterer til informasjonsmøte

Statens vegvesen iniviterer til informasjonsmøte om planprogrammet. 

Tid: mandag 23.01 kl. 20.00 
Sted: Kulturstuå på Batnfjordsøra

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal