Statens vegvesen legger ut forslag til planprogram for E39 Asta–Bjerkeset på høring.

Planens formål er bedre framkommelighet på E39. Det bidrar til å realisere en politisk ønsket samfunnsutvikling om utvidet bo- og arbeidsmarked langs hele E39-strekningen. Ny veglinje forbi Batnfjordsøra skal redusere reisetiden og flytte gjennomgangstrafikken ut av sentrum på Batnfjordsøra.

Kartskisse for planområdet, som strekker seg fra Astad i nordøst og til kommunegrensa mot Molde på Fursetfjellet.
Planområdet strekker seg fra Astad i nordøst og til kommunegrensa mot Molde på Fursetfjellet. Illustrasjon: Statens vegvesen

Har du innspill til planarbeidet?

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til COWI AS på e-post til jlsk@cowi.com eller per brev til COWI AS v/Jenny L. H. Skjellnes, Postboks 4220 Torgarden, N-7436 Trondheim.

Har du spørsmål til planarbeidet kan du ta kontakt med COWI AS v/Jenny L.H. Skjellnes, e-post: jlsk@cowi.com eller tlf. +47 91 57 55 44 eller til prosjektleder hos Statens vegvesen Halgeir Brudeseth, epost halgeir.brudeseth@vegvesen.no, tlf. + 47 91 34 63 88

Frist for innspill: 20.02.2023

Inviterer til informasjonsmøte

Statens vegvesen iniviterer til informasjonsmøte om planprogrammet. 

Tid: mandag 23.01 kl. 20.00 
Sted: Kulturstuå på Batnfjordsøra

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal