Tirsdag 7. november godkjente Gjemnes kommunestyre planprogrammet til ny E39 gjennom Batnfjord

Neste steg er å legge frem nye og optimaliserte veglinjer innenfor området som ble foreslått i planprogrammet. Gjemnes kommune vil være involvert, og Statens vegvesen kommer også til å invitere til et åpent medvirkningsmøte for naboer og andre interesserte.

I begynnelsen av 2024 vil det bli oppstart av detaljregulering, der to vegløsninger blir utredet. En med tunnel nord for Batnfjordselva og en uten tunnel.

Målet er vedtatt reguleringsplan i løpet av 2024.

I høst har det vært gjort arkeologiske utgravinger i området. Foto: Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal