Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Over 70 personer møtte opp for å høre Statens vegvesen og Gjemnes kommune fortelle om planene for bygging av ny E39 mellom Bjerkeset og Astad.

– Dette er et kjempestort prosjekt, og ikke hverdagskost her i Gjemnes. Det er viktig at vi har god informasjon om hva som skal skje nå når prosjektet starter opp, sier ordfører Knut Sjømæling i Gjemnes kommune.

Nå skal Statens vegvesen og Gjemnes kommune starte opp reguleringsplanarbeidet. Det vil bli utarbeidet forslag til planprogram med tilhørende silingsrapport. Målet er å ha et planforslag med tilhørende konsekvensutredning klart høsten 2022.

I møtet orienterte Statens vegvesen om bakgrunnen for oppstart av prosjektet, planprosessen og prosessen rundt grunnerverv. 

Bilde fra informasjonsmøtet om ny E39 mellom Bjerkeset og Astad
Godt oppmøte og stort engasjement når Statens vegvesen og Gjemnes kommune orienterte om ny E39 mellom Bjerkeset og Astad. Foto: Statens vegvesen

Svarte ut spørsmål om trasevalg og bomiljø

Etter orienteringen var det god tid til en spørsmålsrunde. Det var stor interesse rundt valg av trase, og hvordan dette vil påvirke jordbruksareal og bomiljø.

– Vi er inne i en tidlig fase i prosjektet, og i planprosessen er flere muligheter til å komme med innspill. Vi håper på god og tett dialog med grunneiere og andre interessenter, understreker planleggingsleder Jannicke Neteland Olsen.

Olsen noterte seg også flere problemstillinger som ble tatt opp i møtet, og vil ta med seg disse inn i det videre arbeidet.

Møtet ble også streamet på Gjemnes kommune sitt kommune TV. Fikk du ikke med deg møtet kan du se det i opptak.  

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

  • Prosjektleder Halgeir Brudeseth, tlf. 913 46 388, epost: halgeir.brudeseth@vegvesen.no
  • Planleggingsleder Jannicke Neteland Olsen, tlf. 454 04 732, epost: jaon@cowi.no
  • Grunnerverver Andreas JH Lund, tlf. 473 85 505, epost: andreas.johan.lund@vegvesen.no
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal