Statens vegvesen inviterer naboer og andre interesserte til møte om ny E39 Bjerkeset-Astad

Planprogram for E39 Bjerkeset-Astad  er godkjent. Nå skal Statens vegvesen legge frem nye og optimaliserte veglinjer innenfor området foreslått i planprogrammet, og inviterer til åpent medvirkningsmøte.

Sted: Storstua, Batnfjord

Tid: Tirsdag 21.11 kl. 20:00

Vi ønsker alle naboer og andre interesserte velkommen!

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal