Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Statens vegvesen oppstart av detaljreguleringsplan for E39 mellom Bårdshaug og Harangs-tunnelen.

Planen skal legge til rette for utbedring av dagens E39, som inkluderer breddeutvidelse fra ca. 7,5 til 9 meter, forsterkning, utbedring av dreneringssystem og grøfter, busslommer, enkelte kurve- og avkjørselsjusteringer, støytiltak, rekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak.

Det er ikke stilt krav om konseksvensutredning.

Alle relevante plandokument blir gjort tilgjengelige på Statens vegvesens og Orkland kommunes hjemmesider.

Planområde E39 Harangen–Bårdshaug - kart
Planområde E39 Harangen–Bårdshaug. Illustrasjon: Statens vegvesen

Last ned:

Innspill

Innspill og merknader til planen sendes innen 23.05.22 skriftlig til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
  • eller til planleggingsleder Pushpa Shigdel e-post:
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag