Målet med utbyggingen av E39 Knarvik Oval rundkjøring er å modernisere infrastrukturen for blant annet å tilpasse eksisterende veinett til den forventede veksten i regionen. Utbedring av eksisterende veier sammen med etablering av gang- og sykkelveier vil øke trafikktryggheten for alle trafikkgrupper, og lette fremkommeligheten for alle.

Planen er utarbeidet i et samarbeid mellom Statens vegvesen og Alver/Lindås kommune.

Prosjektet er bompenge-finansiert gjennom Nordhordlandspakken.

E39 oval rundkjøring Knarvik.
Det røde området viser vegprosjektet. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E39
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Alver
Fylker:
Vestland
Lengde:
450 meter
Finansiering:
Bompenger
Totalkostnad:
200 mill. kr
Oppstart:
Februar 2021
Antatt åpnet:
Sommer 2023

Ny rundkjøring. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Oddvin Hov

Prosjektleder
Telefon:
95253141
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre