Det skal planleggast og byggast ny busslomme på vestsida av E39 på Lote, om lag 450m frå Lote ferjekai.

Reguleringsplan

Stad kommune har lagt "Detaljregulering for busshaldeplass på Lote - høyring og offentleg ettersyn". Høyringsfrist er 7. mai 2021.

 

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Stad
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat

E39 Busslomme Lote © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Oddvin Hov

Prosjektleiar
Telefon:
952 53 141
E-post:

Gun-Mari Ødegård

Planleggingsleiar
Telefon:
977 38 844
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre