For ett år siden trykket skytebas Eivind Lien i Skanska og daværende Bokn-ordfører Osmund Våga på knappen for første salve i Rogfast.

Siden den gang har arbeidet gått for fullt og tunneldriften har hatt god produksjon. På Bokn har nå entreprenør Skanska allerede sprengt ut over 3 kilometer i hvert av hovedløpene og har allerede startet arbeidet med etterarbeid i tunnelene. Implenia/Stangeland har kontrakten E03 sørfra, og der går også fremdriften etter planen med en lengde på litt over 2 kilometer i hvert av hovedløpene. Når påsken er over, blir det lys i tunnelen. Ordføreren i Randaberg kommune vil da trykke på knappen og det blir utslag på Harestad i Randaberg kommune.

God fremgang på Bokn

- Entreprenøren Skanska har hatt god framdrift på sprenging i tunnelen. Dette til tross for at det fremdeles har vært nødvendig med mye tung sikring på Laupland, da fjellforholdene på de seks tunellstuffene har variert. Det har også vært en del injeksjon og stedvis vann under høyt trykk. Skanska har nå sprengt ut de første fjellrommene hvor det skal plasseres pumper for å pumpe vannet ut av tunellen i både anleggsfasen og senere i driftsfasen, forteller prosjektleder på E04-kontrakten Odd Erik Haugen.

Frem til midten av mars er det i hvert hovedløp sprengt ca. 3250 meter som er 35 prosent av den totale tunnellengden Skanska skal sprenge fra Bokn. Kulverten som skal opprettholde lokalveien til Vågshaug under E39 har også blitt ferdigstilt, som planlagt og til god kvalitet, forteller prosjektleder, Odd Erik Haugen.

Utslag på Harestad etter påsken

- Mot Harestad har bergkvaliteten vært bedre enn forventet og produksjonen har derfor gått veldig bra. Det er nå sprengt ut 25 prosent av tunnelen fra Mekjarvik, det vil si ca. 2150 meter i hvert hovedløp. Denne fremgangen har resultert i at man forventer utslag ut mot Harestad rett etter påske. Også mot Kvitsøy har bergkvaliteten vært god, og fremdriften går som planlagt, sier prosjektleder på E03-kontrakten, Anne-Merete Gilje.

På Kvitsøy nærmer det seg avslutningen på E15

Etter kontrakten skal entreprenør, arbeidsfellesskapet Hæhre/Risa, avslutte sine arbeider 8. mai 2024. Videre skal det legges høyspentkabel i Kvitsøytunellen i juni og i august. E02-kontrakten skal etter planen tildeles i mai, og det er Skanska og Implenia/Stangeland som konkurrerer om den aller største kontrakten i Rogfast. Går alt etter planen starter arbeidet etter sommerferien slik at nedetiden på anlegget mellom E15 og E02 blir minimal. E02 er den mest kompliserte kontrakten, med toplanskryss, to rundkjøringer og to ventilasjonssjakter på en diameter på 9 meter, som skal ned 250 meter ned til hovedløpene. Tunneldrivingen vil gå mot Randaberg i sør til Bokn i nord.

Skåning av torsk i gyteperioden februar-mars

1. februar i år startet fyllingen innenfor moloen på Mekjarvik, som et tiltak for å skåne gyteperioden for torsk i området etter krav fra statsforvalter. Moloen er nå blitt fylt av 220 000 kubikk med masse fra tunneldrivingen og ferdigstilles 31. mars. Man gjenopptar da fylling i sjøen fra april. Det er også restriksjoner vedrørende gyteperioden for torsk ved Føresvik i nord, steinmassene har blitt transportert til Husøy ved lekter. Denne transporten har fungert godt, men har hatt noe nedetid på grunn av været. Til sammen har nå lektertransporten passert Boknasundbrua hele 3200 ganger tur/retur, sier prosjektleder Odd Erik Haugen.

Grønne maskiner for det grønne skiftet

Statens vegvesen ønsker å være en bidragsyter til det grønne skifte og derav har entreprenørene Implenia/Stangeland og Skanska tatt i bruk flere elektriske maskiner som sprøyterigg, lastedumper og piggemaskin på Rogfast. Det foreløpig ikke godkjent å bruke batterier, og strømmen som forsyner anleggsmaskinene blir derfor hentet utenfra tunellen via kabel.

- Avslutningsvis sier prosjektsjef Oddvar Kaarmo at fremdriften, overordnet, stort sett er i samsvar med opprinnelig fremdriftsplan.

 

Oversiktsillustrasjon, oppdatert februar 2024. Illustrasjon: Statens vegvesen
Oversiktsillustrasjon, oppdatert februar 2024. Illustrasjon: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Rogaland