Den gamle brua treng oppgradering for å møte dagens krav til tryggleik og for å betre tilbodet til gåande og syklande trafikantar.

Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for arbeidet med å erstatte den eksisterande Skipenes bru med ei ny bru. Reguleringsplanarbeidet er avgrensa til naudsynt område for ny bru, mellombels bru og område til rigg- og anleggsområde.

Vei:
E39
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Stad
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat
Oppstart:
Desember 2019

E39 Skipenes bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Sonja Fjellkårstad

Prosjektleiar
Telefon:
991 65 857
E-post:

Pål-Anders Rindal

Byggeledar
Telefon:
416 22 049
E-post:

Jørn Kristian Engebø

Byggeledar
Telefon:
951 91 891
E-post:

Sist oppdatert: