Spor av Sørås-portalen

— Armeringa er undervegs på portalen til Søråstunnelen i nord. Tunnel-innslaget ligg kring 15 m under Fritz C.Riebersveg.

Ser mål i Endalausmarka

— Det pågår utfylling av sideterreng til nye E39 gjennom dagsoner i Endalausmarka og Svegatjørn. Motorvegen er anleggsveg.

Ekstra-runde på Osbanen

— Frå mandag blir det ei omlegging for syklistar og fotgjengarar heilt nord på Osbanen i Rådal på grunn av anleggsarbeid.