Reguleringsplan vart vedteken

— Reguleringsplanen for E39 Moldvikneset–Masdal vart vedteken i Ørsta kommunestyre 15. juni 2017, sak 41/17.

E39 Flåvika-Flåskjær

— Reguleringsplanarbeidet på E39 Flåvika-Flåskjær er stansa inntil vidare.