Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen starter opp med grunnboring ved Eiby i Alta denne uka. Arbeidet er en del av planleggingen av ny E45 forbi Eiby, og vil pågå i ca to uker.

Statens vegvesen skal bore både langs eksisterende vegtrasé og ute i terrenget på begge sider av Eibyelva. Både trafikanter på riksvegen og de som driver næring og friluftsliv i området vil legge merke til aktiviteten.

Vegtrasé er ikke bestemt

Det foreligger flere mulige alternativer for framtidig vegtrasé, og Vegvesenet ønsker å kartlegge hvor det er mulig å bygge veg på sikker grunn. Resultatene fra grunnboringen blir en del av beslutningsgrunnlaget i planleggingen framover.

- Vi skal gjøre undersøkelser for å få informasjon om grunnforholdene, blant annet sammensetning og egenskaper til løsmassene, samt dybde til berg, sier prosjektleder Knut Hågensen.

Bevilgning mangler

>Ved årsskiftet 2019/20 ble planprogrammet for utbedring av riksvegen forbi Eiby lagt fram, og det kom en rekke innspill til de foreløpige alternativer. Så langt er det ikke satt av investeringsmidler til denne vegstrekninga. Vegvesenet arbeider likevel videre med prosessen fram mot en vedtatt reguleringsplan.

Grunnboringen ved Eiby er ikke en del av planene for ombygging av det rasutsatte området på E45 gjennom Kløfta.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark