Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidet med den nye Fjerdingelvbrua på E6 i Grong er i rute til åpning i oktober i år.

- Vi er nå inne i en fase med flere trafikkomlegginger og endrede kjøremønstre gjennom anleggsområdet. Dette skyldes at ny og gammel veg krysser hverandre flere ganger. Noen mindre endringer er gjennomført og fra mandag 28. juni tar vi sikte på å legge trafikken over på en midlertidig veg inn mot bergskjæringen nord for nye Fjerdingelvbrua, sier byggeleder Geir Skjold-Johnsen i Statens vegvesen.

Den midlertidige lysreguleringen fjernes da og det vil bli trafikk på to felt gjennom anlegget, men fortsatt med den smale gammelbrua i bruk.

- Om været er med oss legger vi membran og asfalterer den nye Fjerdingelvbrua og deler av vegen i uke 27 og 28, sier Skjold-Johnsen.

I uke 29-32 er det ferieavvikling på anlegget. Da blir det pause i anleggsarbeidet.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag