På bestilling fra Stortinget, startet Statens vegvesen i desember 2007 å utvide E6 mellom Gardermoen og Kolomoen til en firefelts veg med midtdeler. Utbyggingen på denne strekningen er organisert i ulike delstrekninger.

Gardermoen–Kolomoen:

  • E6 Hovinmoen–Dal (åpnet oktober 2009) 
  • Kryss E6/E16 ved Gardermoen (åpnet 2016)
  • E6 Dal–Boksrud (åpnet november 2011)
  • E6 Boksrud–Minnesund (åpnet november 2011)
  • E6 Minnesund–Labbdalen Fellesprosjektet E6-Dovrebanen (åpnet desember 2015)
  • E6 Labbdalen–Skaberud (åpnet november 2010)
  • E6 Skaberud–Kolomoen (åpnet oktober 2009)

Nye Veier AS overtar:

  • E6 Kolomoen–Moelv, utbyggingen skal gjennomføres av Nye Veier AS
  • E6 Moelv–Biri, planlegging og utbygging skal foretas av Nye Veier AS

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Eidsvoll, Ullensaker, Stange, Ringsaker, Hamar
Fylker:
Viken, Innlandet

E6 Gardermoen–Biri © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Nye veier

E-post:
Sist oppdatert: