Den videre planleggingen og utbyggingen av E6 Gubbrandsdalen gjennomføres av Nye Veier AS. Spørsmål om strekningen rettes dit.

 

Statens vegvesen har gjennom flere tiår planlagt og bygd ut E6 i Gudbrandsdalen:

  • E6 Øyer–Tretten – bygd ut som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, åpnet desember 2012
  • E6 Tretten–Frya – under planlegging (Nye veier AS)
  • E6 Frya–Sjoa – bygd ut som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, åpnet desember 2016
  • Sjoa–Otta – under planlegging (Nye veier AS)

Nye Veier AS har overtatt:

  • Den videre planleggingen og utbyggingen av E6 i Gudbrandsdalen er overtatt av Nye Veier AS

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sel, Øyer, Sør-Fron, Ringebu, Nord-Fron
Fylker:
Innlandet

E6 Gudbrandsdalen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Nye veier AS

Ny prosjekteier
Telefon:
E-post:
Sist oppdatert: