Velkommen til vegåpning

— Torsdag 27. september åpnes halvannen mil ny europaveg i Rana for trafikk.

Ferie på Helgeland

— Fra 13. til 25. juli er det stans i anleggsaktiviteten i prosjektet E6 Helgeland. Det betyr bedre framkommelighet for trafikantene de neste ukene.

Reguleringsplan E6 Krokstrand–Bolna trukket tilbake

— Forslag til detaljreguleringsplan for strekningen Krokstrand–Bolna på E6 var lagt ut til offentlig ettersyn. Det ble oppdaget feil i planbeskrivelsen og bestemmelsene og pga. dette er planen nå trukket tilbake.

E6 stenges ved Nevermoen

— Førstkommende fredag stenges E6 ved Nevermoen, et par mil nord for Mo i Rana.

Neste år åpnes nye veger

— Onsdag 20. desember er siste arbeidsdag før jul for entreprenørene i prosjektet E6 Helgeland.