Denne helga stenges E6 igjen

— Førstkommende helg skal de siste to bruelementene til nye Langvassåga bru fraktes fra Mo i Rana til Røssvoll.

E6 stenges nord for Mo i Rana

— I neste uke blir E6 mellom Mo i Rana og Røssvoll stengt for gjennomkjøring, på grunn av frakt av bruelementer.

Sommerferie på Helgeland

— Førstkommende onsdag tar Hæhre Entreprenør ferie, og en uke senere setter også Skanska bort spadene. For trafikantene på Helgeland betyr dette bedre fremkommelighet de neste ukene.

E12 stenges for vedlikehold

— I neste uke blir E12 øst for Mo i Rana helt stengt ved Raudvatnet. Årsaken er utskifting av en gammel stikkrenne.

E6 stenges to netter

— I neste uke fører transport av stålbjelker til at E6 må holdes helt stengt ved Røssvoll, nord for Mo i Rana.

Juleferie på Helgeland

— Lørdag 17. desember starter ferien på anlegget E6 Helgeland nord. For trafikantene betyr det fri ferdsel gjennom hele området frem til over nyttår.

Varsel om oppstart planarbeid E6 Raufjellforsen–Krokstrand

— Statens vegvesen ønsker sammen med Hæhre entreprenør AS og Rana kommune å videreutvikle E6 løsningen fra Raufjellforsen til Krokstrand. Formålet er å kunne gjennomføre byggingen på en enklere måte samtidig som det legges til rette for en vegstandard som tillater fartsgrense på 90 km/t langs hele strekningen. Dette medfører at dagens avkjørsler i større grad må samles.