I senere tid har det vært flere lokale ras i området.

E6 broene er bygd i 1997 og er fundamenter til fjell. Pelene nærmest elva har en total lengde på 75 meter og det er 25 meter fra terrengnivå til fjell. Løsmassene består av 5 meter tørrskorpeleire over kvikkleire ned til 16 meters dybde.

Oversiktsbilde E6 Hølendalen bruer.
Oversiktsbilde E6 Hølendalen bruer. Foto: Google maps
Typisk tverrprofil E6 Hølendalen bruer.
Typisk tverrprofil E6 Hølendalen bruer. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Vestby
Fylker:
Viken
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
20 mill. kr.
Oppstart:
Sommer 2022
Antatt åpnet:
Høst 2022

Hølendalen bruer © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Thormod Aasgaard

Byggeleder
Telefon:
95 47 07 30
E-post:
Sist oppdatert: