Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende avkjøringsrampe og bygging av ny påkjøringsrampe med tilkobling av rundkjøringer ved E6 Hvam.

  • Totallengde ca. 1000 m.
  • Kollektivfelt riksveg 22 Olavsgaard ca. 250m.
  • Gang/sykkelvei ved rv. 22 endret ca. 150m, bygging av kulvert under ny påkjøringsrampe.

Byggeperiode fra juni 2021, ferdig høsten 2022.

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Lillestrøm
Fylker:
Akershus
Oppstart:
Juni 2021
Antatt åpnet:
Oktober 2022

E6 Hvamkrysset © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Ole Martin Moen

Prosjektleder
Telefon:
48 23 31 69
E-post:

John Kristian Braatorp Ricardi

Byggeleder
Telefon:
94 15 70 71
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre