3D animasjon av den nye strekningen Åsen nord (Ronglan) til Mære.

Det skal utarbeides kommunedelplaner med konsekvensutredning for om lag 50 km E6 på strekningen Åsen nord (Ronglan) til Mære. 

3D animasjon E6 Åsen nord–Mære

E6 Åsen nord–Mære