Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Gang- og sykkelvegen mellom Innspurten–Ensjøveien langs E6 Strømsveien er en attraktiv strekning. Det er i makstimen registrert opptil 396 antall passeringer på sykkeltelleren som er plassert sentralt i strekningen. Gang- og sykkelvegen har en bredde på omtrent 3 m, unntatt en strekning på ca. 190 m som er oppgradert til sykkelveg med fortau.

Forprosjektet skal utrede mulighetene og kartlegge utfordringene knyttet til utbedringer av dagens gang- og sykkelveg, samt utbedringer av holdeplass ved Helsfyr T-bane stasjon.

Det skal også vurderes om kulvert under Ensjøveien skal utbedres eller byttes.

Vei:
E6
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
1000 meter
Totalkostnad:
Forprosjektet skal utarbeidet et kostnadsanslag på +/- 40 %.

E6 Innspurten–Ensjøveien © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Magne Vikne

Prosjektleder
Telefon:
90 91 32 52
E-post:

Astrid Røhme

Planleggingsleder
Telefon:
93 25 43 64
E-post:
Sist oppdatert: