Prosjektet er i planfasen og det foreligger en vedtatt reguleringsplan fra 2013. Vedtatt plan skal oppdateres slik at den tilfredsstiller gjeldene krav i planleggingen.

Nyheter:

19.07.2024 Varsel om planoppstart for E6 Kråkmo-Sandnesboten

E6 Kråkmo-Sandnesbotn er et prosjekt innenfor prosjektporteføljen til prosjekt Salten. Prosjektet er ikke nevnt i forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 og det er ikke bevilget midler til prosjektet. Som forberedene arbeid skal det utarbeides reguleringsplan som danner grunnlaget for den senere utbyggingen.  Reguleringsplanen vil inngå som planreserve til prosjekt Salten.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hamarøy
Fylker:
Nordland
Lengde:
3500 meter
Omfang:
3500 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
455 millioner kroner

Prosjektområdet © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Dreyfushammarn 31/33, 8002 Bodø

Telefon:
75 11 48 22

Kontakter

Steinar Livik

Prosjektleder
Telefon:
92 06 43 93
E-post:

Stefan Kersting

Planleggingsleder
Telefon:
75 58 61 30
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre