Den videre planleggingen og utbyggingen av E6 Kvænangsfjellet gjennomføres av Nye Veier AS. Spørsmål om strekningen rettes dit.

E6 Kvænangsfjellet ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP)  2018-2029 for perioden 2018-2023 med 1,1 mrd. og oppstart for byggetrinn 1 (Kvænangsfjelltunellen) i 2020. Det er også i NTP satt av 0,5 mrd i rassikringsmidler til Kvænangsfjellet sør (Mettevolllia) i 2024-29.

Statens vegvesen opparbeidet reguleringsplanen for Oksfjordhamn–Karvik, planen ble vedtatt av Kvænangen kommune 19.12.2016 og av Nordreisa kommune den 20.12.2016.

Planområdet er delt inn i 3 delstrekninger:

  • Delstrekning 1: Oksfjordhamn–Tverrelva
  • Delstrekning 2: Tverrelva–Sandneselva
  • Delstrekning 3: Sandneselva–Karvik

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Kvænangen, Nordreisa
Fylker:
Troms og Finnmark
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogram 2014-2017

Kvænangsfjellet © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Nye veier

E-post:
Sist oppdatert: