Prosjektet er i planfasen og det foreligger en vedtatt reguleringsplan fra 2017. Vedtatt plan skal oppdateres slik at den tilfredsstiller gjeldene krav i planleggingen.

Nyheter:

19.07.2024 Varsel om planoppstart  for E6 Mørsvikbotn-Mørsvikvatnet

E6 Mørsvikbotn-Mørsvikvatnet er et prosjekt innenfor prosjektporteføljen til prosjekt Salten. Prosjektet er ikke nevnt i forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 og det er ikke bevilget midler til prosjektet. Som forberedene arbeid skal det utarbeides reguleringsplan som danner grunnlaget for den senere utbyggingen. Reguleringsplanen vil inngå som planreserve til prosjekt Salten.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sørfold
Fylker:
Nordland
Lengde:
3300 meter
Omfang:
3300 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
410 millioner kroner

E6 Mørsvikbotn–Mørsvikvatnet © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Dreyfushammarn 31/33, 8002 Bodø

Telefon:
75 11 48 22

Kontakter

Steinar Livik

Prosjektleder
Telefon:
92 06 43 93
E-post:

Stefan Kersting

Planleggingsleder
Telefon:
75 58 61 30
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre