Prosjektet omfatter utbedring og omlegging av E6 fra Nordkjosbotn i Balsfjord kommune til Hatteng i Storfjord kommune. Utbedring av E8 fra Nordkjosbotn og 1800 meter i retning Tromsø (Jernberg) inngår i prosjektet.

Dagens E6 mellom Nordkjosbotn og Hatteng er en strekning som ikke tilfredsstiller kravene som er satt for stamvegnettet. Strekninga er svingete og har bebyggelse med mange avkjøringer. Vegen har heller ikke en bredde som imøtegår dagens standard. Dette gjelder også deler av E8 fra Nordkjosbotn til Jernberg. E6 Nordkjosbotn–Hatteng har ein strekningslengde på 21,4 km.

Prosjekt E6 Nordkjosbotn–Hatteng er med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018–2029, i siste 6 årsperiode 2023 til 2029.

Trafikkgrunnlaget for strekninga er ca. 1600 ÅDT (årsdøgntrafikk).

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Storfjord, Balsfjord
Fylker:
Troms og Finnmark
Lengde:
21 357 meter
Omfang:
23 120 meter
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
550 millioner. Prosjektet er beregna til 500 mill. kr i NTP (2009-kr). I tillegg kjem tiltak langs E8 Nordkjosbotn–Jernberg.

E6 Nordkjosbotn–Hatteng © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Sjøgata 17, Tromsø

Kontakter

Jøran Heimdal

Prosjektleder
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Stein Johnny Johansen

Prosjekteier
Telefon:
975 43 088
E-post:

Sist oppdatert: