Nye Veier AS har vært prosjekteier fra 01.01.2016 men etter en avtale mellom Nye Veier og Statens vegvesen har Vegvesenet avsluttet reguleringsplanleggingen i løpet av 2016. Alle henvendelser i tilknytning til prosjektet må fra 01.01.2017 gå gjennom Nye Veier AS

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Malvik, Stjørdal, Trondheim
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
22900
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
6,30 milliarder. Basert på kostnadsanslag i reguleringsplanforslaget i 2015. I Nasjonal transportplan for 2014-2023 er det prioritert statlige midler til doble tunneler i siste seksårsperiode. Utvidelse til fire felt mellom tunnelene forutsetter bompengefinansiering.

E6 Ranheim-Værnes © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Nye veier AS

Ny prosjekteier
Telefon:
E-post:
Sist oppdatert: