Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidet i Soknedal sentrum nærmer seg ferdig.

Anleggsarbeidene i E6 Soknedal-prosjektet nærmer seg slutten for Statens vegvesen. Vi ønsker å benytte anledning til å takke lokalsamfunnet, Midtre Gauldal kommune, samt våre entreprenører for noen utfordrende, spennende og konstruktive år. Mye har skjedd, og anleggsarbeid lar seg ikke utføre uten at man blir lagt merke til. Vi har erfart at dere berørte i Soknedal har håndtert dette på en forbilledlig måte. Det setter vi stor pris på, og sender en stor takk.

Gangvegen er nå sammenhengende fra kollektivterminal og opp til skolen og opp til Hanshus. Artig å se at de unge har tatt fram syklene og at fortauet allerede er tatt i bruk. 

Helt i mål er vi dog ikke, det gjenstår å lyssette de nye armaturene i sentrum. Ut på høsten legges resterende asfalt i sentrum. Opphøyde gangfelt i sentrum blir etablert samtidig.

Vi er også i gang med oppgradering av gamle E6 ned til Korporalsbrua. Denne veien skal bli fylkeskommunal, og som vilkår for overlevering av veien til fylkeskommunen er det diverse tiltak som skal utføres. Utskifting av stikkrenner er allerede utført. Vi fortsetter med utskifting av kummer, skilt og rekkverk. Videre vil det bli lagt ny asfalt på strekningen nye Hovsbrua–Korporalsbrua. Dette skjer i september samtidig som vi legger siste asfaltlag i sentrum. Det vil her benyttes bufferbil eller lysregulering/dirigering, alt etter hvilket arbeid det er. Vær oppmerksom, og vis hensyn til anleggsarbeidere.

Vi er også i sluttfasen med istandsetting av dyrkamark, her gjenstår enda noe arbeid før vi klipper snora for såmaskina.

Gamle Hovsbrua er i skrivende stund nær borte. Per 29. juni gjenstår kun noen små stålrester. De gamle flotte landkarene skal imidlertid få stå igjen. Vi setter selvsagt opp gjerde på toppen av landkaret for alles trygghet.

Ønsker dere alle en flott sommer.

Hilsen Statens vegvesen, prosjekt E6 Soknedal

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag