Reguleringsplan til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen har etter avtale med Sørfold kommune utarbeidet forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for ny E6 på strekningen Megården–Mørsvikbotn.

Takker for innspill

— Denne uka har prosjekt E6 Sørfold hatt to åpne kontordager med godt besøk. - Vi takker for innspill og vil fortsatt be folk om å ta kontakt med oss, sier prosjektleder Knut Sjursheim i Statens vegvesen.

Stor interesse for E6 Sørfold

— - Vi takker for den store interessen på folkemøtene denne uka. Nå er det viktig at vi får innspill fra folk som bor og ferdes langs strekningen, sier prosjektleder Knut Sjursheim.

Planprogram vedtatt

— Sørfold kommune har vedtatt planprogrammet for E6 Megården–Mørsvikbotn.