Reguleringsplan til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen har etter avtale med Sørfold kommune utarbeidet forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for ny E6 på strekningen Megården–Mørsvikbotn.

Takker for innspill

— Denne uka har prosjekt E6 Sørfold hatt to åpne kontordager med godt besøk. - Vi takker for innspill og vil fortsatt be folk om å ta kontakt med oss, sier prosjektleder Knut Sjursheim i Statens vegvesen.

Stor interesse for E6 Sørfold

— - Vi takker for den store interessen på folkemøtene denne uka. Nå er det viktig at vi får innspill fra folk som bor og ferdes langs strekningen, sier prosjektleder Knut Sjursheim.