Arkeologiske befaringer og undersøkelser

— Rundt 500 grunneiere får nå brev om at det kan bli gjennomført befaringer og undersøkelser på sin eiendom i Sørfold kommune i barmarksesongen 2015.

Informerer om E6-planleggingen

— Statens vegvesen er i gang med detaljregulering av ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn. Neste uke arrangeres åpne møter i Sørfold for å orientere om prosessen.

KVU E6 Fauske-Mørsvikbotn på høring

— Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 Fauske-Mørsvikbotn er sendt på høring til lokale og regionale myndigheter og andre interessenter.

Mandatet klart for utredningen

— Sikkerhet og standard på tunnelene, redusert risiko, bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader skal stå sentralt i utredningen om E6 gjennom Sørfold.

Orientering til statsråden

— Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk en grundig orientering om problemstillingene på E6 gjennom Sørfold, da han var på sin sommerturne.