Planprogram vedtatt

— Sørfold kommune har vedtatt planprogrammet for E6 Megården–Mørsvikbotn.

Arkeologiske befaringer og undersøkelser

— Rundt 500 grunneiere får nå brev om at det kan bli gjennomført befaringer og undersøkelser på sin eiendom i Sørfold kommune i barmarksesongen 2015.

Informerer om E6-planleggingen

— Statens vegvesen er i gang med detaljregulering av ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn. Neste uke arrangeres åpne møter i Sørfold for å orientere om prosessen.

KVU E6 Fauske-Mørsvikbotn på høring

— Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 Fauske-Mørsvikbotn er sendt på høring til lokale og regionale myndigheter og andre interessenter.