Plandokumenter til vedtatt detaljregulering for E6/E10 Stormyra–Bjerkvik, Narvik kommune.