Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Byggearbeidene startet høsten 2021 og pågikk fram til høsten 2022. Ny bru åpnet 8. november 2022.

Strømmen bru er ca. 15 meter lang og ligger på steinfylling.

De store vannmengdene som passerer under brua (vann fra Straumvatnet og tidevannet) skaper en sterk vannstrøm. Dette har resultert i betydelig erosjon mot brufundamentene, som over tid har medført setninger og skader på brua. E6 er stamvei og hovedvei for veitrafikk/transport gjennom Nordland fylke. En videre forringelse av brua vil medføre behov for å redusere bruksklassen (tillatt totalvekt og aksellast for tunge kjøretøyer) og brua vil bli en flaskehals for tungtransporter på E6.

For å skape mer naturlige strømningsforhold og forhindre ødeleggende erosjons-krefter, vil ny bru bli bygget med omtrent dobbel lengde sammenlignet med eksisterende bru.

I prosjektet bygges det også en gang-/sykkelvei langs E6 mellom Valljordkrysset og småbåthavna og en fotgjengerundergang gjennom E6 ved småbåthavna.

Vei:
E6
Fase:
Ferdigstilt
Kommuner:
Sørfold
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Antatt åpnet:
Høst 2022

Strømmen bru. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Knut Hågensen

Prosjektleder
Telefon:
99 24 23 85
E-post:

Terje Arntsen

Byggeleder
Telefon:
97 72 31 50
E-post:
Sist oppdatert: