Prosjektleder Kaare Ramberg og byggeleder Ole Kleven.

Foto: Kari Karstensen