Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samråd med Alta kommune utarbeide reguleringsplan for E6 Transfarelv bru med tilstøtende veger og ber med om innspill til arbeidet.

Last ned

Planprosess, framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger for planarbeidet til oss innen 21.10.2022. per brev til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller e-post firmapost@vegvesen.no

Merk brevet eller eposten med prosjekt-ID: 20/228844.

Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere kontakte planleggingsleder Heidi Martens på epost: heidi.martens@vegvesen.no eller telefon: 24 01 73 97.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark