E6 hele strekningen Trondheim-Melhus

3D-animasjon av hele strekningen E6 Trondheim-Melhus Video: AAS-Jakobsen/VIANOVA.

E6 den sørligste strekningen fra Storler til Jaktøyen

3D-animasjon av den sørligste strekningen fra Storler (jernbaneundergangen) til Jaktøyen i Melhus. Video: AAS-Jakobsen/VIANOVA.

E6 over Heimdalsmyra

Slik blir det å kjøre nye E6 over Heimdalsmyra. Animasjonen dekker strekningen som er under planlegging fra jernbaneundergangen ved Storler litt nord for Klettkrysset til Sentervegen ved City Syd. Video: AAS-Jakobsen/VIANOVA.

E6 Trondheim–Melhus Miljøpakken